Zarządzenia i regulaminy

ROK 2023

Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

 - Regulamin Organizacyjny Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej Groty Nagórzyckie

 - Regulamin zwiedzania Podzeimnej Trasy Turystycznej Groty Nagórzyckie

ROK 2022

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim w sezonie 2022/2023 wraz z cennikiem

   - Regulamin uczestnictwa w zajęciach Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim w sezonie 2022/2023

   - Cennik zajęć prowadzonych w Miejskim Centrum Kultury w sezonie 2022/2023

Zarządzenie w sprawie udzielenia uchodźcom z Ukrainy 50% zniżki

Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć dla uchodźców z Ukrainy

   - Regulamin uczestnictwa w zajęciach MCK w Tomaszowie Mazowieckim od 4.04.2022 r. do 24.06.2022 r. (PDF)

   - Regulamin uczestnictwa w zajęciach MCK w Tomaszowie Mazowieckim od 4.04.2022 r. do 24.06.2022 r. (DOCX)

   - Regulamin uczestnictwa w zajęciach MCK w Tomaszowie Mazowieckim od 4.04.2022 r. do 24.06.2022 r. (skan)

Regulamin zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej "Groty Nagórzyckie"

Regulamin zwiedzania Skansenu Rzeki Pilicy

Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

     - Regulamin Organizacyjny Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

ROK 2021

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie w sprawie powołania zastępcy dyrektora Miejskiego Centrum Kultury

Zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty parkingowej w automatycznym systemie parkingowym zlokalizowanym na parkingu przy ul. Modrzewskiego 1/9

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia cennika usług w placówkach turystycznych Miejskiego Centrum Kultury

- Załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie wprowadzenia cennika usług w placówkach turystycznych Miejskiego Centrum Kultury

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do realizacji planu finansowego MCK w Tomaszowie Mazowieckim na 2021 rok

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w dotyczącej organizowania, prowadzenia i uczestnictwa w zajęciach Miejskiego Centrum Kultury w czasie epidemii wirusa COVID-19 

    Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizowania, prowadzenia i uczestnictwa w zajęciach Miejskiego Centrum Kultury w czasie epidemii wirusa COVID-19

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wraz z cennikiem zajęć w Miejskim Centrum Kultury

   - Regulamin uczestnictwa w zajęciach

   - Cennik zajęć

   - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Centrum Kultury

Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

     - Regulamin Organizacyjny Miejskiego Centrum Kultury

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiedzania infrastruktury turystycznej PTT Groty Nagórzyckie oraz Skansenu Rzeki Pilicy w trakcie epidemii COVID-19

     - Regulamin zwiedzania PTT Groty Nagórzyckie

     - Regulamin zwiedzania Skansenu Rzeki Pilicy

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania MCK w trakcie epidemii COVID-19

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro

      - Regulamin zamówień publicznych do 30 tys. euro

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury

      - Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury

      - Cennik zajęć MCK (załącznik nr 1)

      - Karta uczestnictwa - dorosły (załącznik nr 2)

      - Karta uczestnictwa - dziecko (załącznik nr 3)

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zwiedzania infrastruktury turystycznej pod nazwą Podziemna Trasa Turystyczna Groty Nagórzyckie oraz Skansenu Rzeki Pilicy administrowanych przez Miejskie Centrum Kultury

      - Regulamin zwiedzania infrastruktury turystycznej Podziemna Trasa Turystyczna Groty Nagórzyckie

      - Regulamin zwiedzania Skansenu Rzeki Pilicy

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Centrum Kultury

      - Regulamin Organizacyjny Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

Zarządzenie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

Wytworzył:
Udostępnił:
Chojnacki Mariusz
(2017-10-23 09:38:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacki Mariusz
(2023-12-11 18:48:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki